S problémom plesní sa stretlo a stretáva mnoho slovenských domácností. Veľa Slovákov však neponecháva riešenie na náhodu. No nájdu sa aj takí, ktorí nevedia ako si s plesňami poradiť, prípadne nemajú dostatok času. Často zohrávajú svoju úlohu aj financie, a takých domácnosti je takmer polovica.

Mnoho z nás vsádza aj na prevenciu, napr. pravidelné a správne vetranie miestností. Niekdy ale nestačí ani to, a preto treba hľadať ďalšie alternatívy.

plesneVeľmi dobre sa napríklad osvedčilo použitie vlhkomeru. Ustráži nám nadmernú vlhkosť v domácnosti, a vytvorí tak priestor pre rýchly zásah a riešenie. Platí, že vlhkosť vzduchu by nemala dlhodobo prekračovať hodnoty okolo 60 percent. Ide najmä o kuchyňu, kúpeľňu, pivnicu, komoru alebo práčovňu. Ak začne vlhkosť atakovať úrovne okolo 65 až 80 percent, ide už o pomerne vážny problém.

Plesne sa najčastejšie tvoria na miestach kondenzácie vodných pár, ktoré vznikajú pri bežných činnostiach v domácnosti. Obyčajná štvorčlenná rodina v priemere denne vyprodukuje 18 až 20 litrov vodnej pary. V kombinácii s nezateplenou alebo nesprávne zateplenou stavbou je potom pravdepodobnosť výskytu plesní naozaj vysoká. Plesne vznikajú pri dosiahnutí určitého pomeru medzi teplotou povrchu steny a relatívnou vlhkosťou vzduchu v miestnosti.

Nadmerná vlhkosť sa najčastejšie objavuje v starších, nezateplených alebo nesprávne zateplených domoch. Odvlhčovač vzduchu patrí medzi zariadenia, ktoré nám vedia s odstránením plesní pomôcť. Pracuje na princípe odsávania vodnej pary zo vzduchu. Jeho súčasťou je ventilátor, ktorý nahrádza cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Účinnosť závisí na aktuálnej teplote a vlhkosti vzduchu v konkrétnom priestore. Čím sú teplota a vlhkosť vyššie, tým viac vody zo vzduchu zariadenie odstráni. Odvlhčovač treba vyberať podľa veľkosti danej miestnosti, ale aj podľa teplôt vzduchu na tomto mieste. Je zrejmé, že iný prístroj si zaobstaráme do spálne, a iný do pivnice.

Jednu z možností, ako odstrániť spóry plesní predstavuje aj čistička vzduchu. Finančne ide o náročnejšiu voľbu, ale značne účinnú. V prípade, že sa v rodine prejavili náznaky alergických reakcií spojených s plesňami, je dôležité o tejto alternatívne minimálne uvažovať. Spóry plesní sú zo vzduchu odstraňované pomocou účinného ventilátora a kvalitného filtra, ktorý si s malými a ľahkými spórami ľahko poradí.

plesnePri výbere čističky sa zákazníkom vypláca sledovať niekoľko parametrov. Medzi tie dôležité patria – výkon, typ filtra, možnosti jeho výmeny a životnosť, hlučnosť, spotreba energie a samozrejme cena. Keďže ide o pomerne nákladnú investíciu a robíme ju na roky dopredu, je prospešné všetky parametre zvažovať a pri možnej kúpe starostlivo porovnávať.

Čistička by mala svojim výkonom, rovnako ako odvlhčovač, zodpovedať parametrom danej miestnosti. Pre alergikov býva ideálna kompletná filtrácia vzduchu v celej miesnosti, a to minimálne 4-krát za hodinu. Kvalitné čističky pracujú na princípe niekoľkostupňovej filtrácie. Vzduch tak zbavia nielen hrubých nečistôt, ale tiež alergénov, pachov alebo dymu. Proces čistenia využíva niekoľko rôznych technológií, čím sa dosahuje najvyšší stupeň účinnosti.

Ak sa rozhodneme odstraňovať plesne mechanickou cestou je dôležité zvoliť tzv. mokrý režim týchto prác. V prvom rade treba odhaliť všetky ložiská plesní, veď často ide o rohy miestností, plochy za nábytkom, pod kobercami alebo tapetami. Treba tiež správne vybrať vhodný typ dezinfekcie a protiplesňovéh prípravku. Na omývateľné plochy sú vhodné a účinné napríklad roztoky s obsahom liehu.

Občas sa nevyhneme ani použitiu chemických prostriedkov. Jedným z nich je aj sprej proti alergénom. Dá sa tiež používať ako doplnok k spomínanej čističke vzduchu. Svojim zložením vie neutralizovať peľové zrná aj spóry plesní.

Tri štvrtiny ľudí sa chce s plesňami vyrovnať svojpomocne. Zvyšok počíta s pomocou špecializovanej firmy. Jednou z nich je aj naša spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o.

plesneAk si však nechcete zaobstarávať všetky vymenované zariadenia, a prevencia už zlyhala, máme riešenie. Metóda odstránenia plesní, ktorú naša firma vykonáva, spočíva v likvidácii plesní a ich spór a v následnom ošetrení omietky protiplesňovým náterom.

V strednej Európe patríme k popredným firmám, ktoré sa odstraňovaniu plesní venujú. S plynúcim časom a získavanými skúsenosťami sme považovaní za skutočných odborníkov. Máme osvedčené postupy a sme schopní pomôcť vašej domácnosti v paneláku, ale aj fasáde vášho rodinného domu.

Predovšetkým treba pleseň mechanicky odstrániť. Pracujeme vždy na mokro, s pomocou vysokotlakového čističa alebo kartáča. Ak by sa fasáda plesní zbavovala len na sucho, spóry plesní by zamorili celé okolie. V ďalšom kroku využívame prostriedok Sanatop, ktorý celý povrch dokonale dezinfikuje. Potom je možné fasádnu omietku farebne zjednotiť a naniesť ochranný náter LSG. Tento prípravok považujeme my aj naši zákazníci za veľmi účinný, a tak vám radi garantujeme 4 až 6 rokov ochrany proti plesniam. Presvedčte sa o našich kvalitách!