Dezinf. čistenie, tepovanie kobercov, čalúnenia Senec

Za najúčinnejšiu metódu pre čistenie kobercov Senec považujeme strojové hĺbkové čistenie s pomocou kotúčových strojov s rotačnými kefami, ktoré zaistia preniknutie chemického roztoku do hĺbky koberca a tým jeho dokonalé vyčistenie. Následne použijeme 3-motorový tlakový vysávač, ktorý je tak silný, že dokáže odsať všetky nečistoty vrátane hrubých nečistôt. Koberec zostáva dlhodobo čistý. Z našich dlhoročných skúseností v Senci neodporúčame metódu extrakčnú, pretože chémia, ktorá je aplikovaná do koberca, je okamžite odsatá a tým pádom nezareaguje. Koberec je často po doschnutí fľakatý, pretože z neho nie sú odstránené všetky nečistoty. Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. Vám garantuje kvalitu a spokojnosť, preto sa neváhajte na nás obrátiť.

Pre týchto zákazníkov sme realizovali strojové čistenie kobercov:

Ligetská 22, 972 51 Handlová … Štefánikova 100, 029 01 Námestovo … Záfortňa 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Samoty 25, 020 01 Púchov … M. R. Štefánika 60, 962 12 Detva … Šrobárova 30, 979 01 Rimavská Sobota … 29. augusta 30, 924 01 Galanta … Kolónia 33, 905 01 Senica … Vodárenská 56, 058 01 Poprad-Veľká, Poprad … M. R. Štefánika 198, 075 01 Trebišov … Hlavná 58, 900 31 Stupava … Počekanec 23, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Clementisova 23, 977 01 Brezno … Čapajevova 62, 080 01 Prešov …  Februárová 40, 958 01 Partizánske … Petöfiho 21, 940 02 Nové Zámky … Matice slovenskej 43, 083 01 Sabinov … Cementár 23, 044 02 Turňa nad Bodvou