Umývanie a čistenie okien a výloh Žilina

Umývanie a čistenie okien a výloh Žilina – túto zákazku sme realizovali dňa 28. augusta 2013. Týkala sa činnosti jednorazové umývanie a čistenie výkladov, ktoré zaistil jeden zamestnanec našej upratovacej spoločnosti. Akcia bola realizovaná v priebehu 4 hodín.

Umývanie výkladov Žilina bolo zrealizované na 1. poschodí a bolo vykonané aj umývanie výloh vo výške.

Zákazku na umývanie okien a výloh Žilina akéhokoľvek druhu vykonávame vždy pomocu veľmi kvalitných a profesionálnych nástrojov a pomôcok. Leštiace prostriedky nikdy nepoužívame na umytie presklenných plôch a okná leštíme iba na sucho – čistou bavlnenou plienkou. Ide o tzv. trik suchého leštenia, ktorý zaručuje, že okná zostanú po umytí dlhodobo čisté. Na nami vyčistených plochách nie sú potom viditeľné mapy a kruhy po leštení, ako by tomu bolo v prípade, ak by sme pri leštení použili rôzne leštidlá. Na umytie presklenných plôch vo výškach Žilina sme vybavení špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou, ktorá nám umožní ľahší prístup k presklennej ploche na ťažko prístupnom mieste a tým je i zaručené kvalitné vyčistenie a umytie. Behom realizácie práce sme sa nestretli so žiadnymi komplikáciami a celý priebeh akcie išiel podľa plánu. Zo strany zákazníka bola s našou prácou vyjadrená spokojnosť, nakoľko nečistoty sa nám podarilo odstrániť na 100%.

Pre viac informácii kliknite SEM.