Naša firma vykonáva umývanie okien po celej Českej republike, Slovenku, Rakúsku a Nemecku. Na umývanie a čistenie okien sa špecializujeme už mnoho rokov a za túto dobu sme si získali veľkú radu významných zákazníkov. Firma A SERVIS LIPKA vykonáva umývanie okien Bratislava i vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky. Pre jednoduchší prístup k oknám a iným presklenným plochám máme k dispozícii taktiež hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Túto techniku volíme prednostne a najčastejšie, ako v prípade horolezeckej a speleologickej techniky, pokiaľ to dovolia okolité podmienky. Umývanie okien Bratislava za pomoci horolezeckej  techniky realizujeme iba v najnutnejších prípadoch, pokiaľ nemožno vykonať čistenie okien z hydraulického ramena, alebo z vysokozdvižnej plošiny. Pre uskutočnenie umývanie okien Bratislava vo výškach za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky máme odborne zaškolený personál. Títo pracovníci majú platnú licenciu na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Taktiež boli preškolený podľa nariadenia vlády podľa § 134 odst. 2 a podľa  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. v znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky, alebo do voľnej hĺbky. Vyššie spomenutí zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné testy. Umývanie okien Bratislava môže byť nepravidelné, jednorazové zbavenie okien nečistôt alebo taktiež pravidelne sa opakujúce umývanie okien a iných presklenných plôch.

Pre viac informácií prosím navštívte i našu internetovú stránku priamo  TU.