Umývanie okien domácností a firiem Žilina

Pokiaľ je zákazka realizovaná našou spoločnosťou dbáme na to, aby bola vždy zahájená aj ukončená kompetentnou osobu, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Je zodpovedný za preberanie a odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Po skončení akéhokoľvek čistenia musí byť podpísaný preberací protokol, nakoľko zákazník jeho podpisom potvrdzuje, že odovzdaná práca nevykazuje škodu, bola kompletne dokončená a bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Všetky zákazky vykonávajú naši kmeňoví zamestnanci, u ktorých sa vieme spoľahnúť na ich bezúhonnosť a zodpovednosť. Z tohto dôvodu nikdy nevyužívame služby brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy na umývanie a čistenie okien Žilina. Zárukou kvalitnej práce je aj to, že všetci naši zamestnanci majú priebežne absolvované školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sú oboznamovaní s najnovšími postupmi a čistiacimi technológiami. Ku kvalitnému umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Žilina patrí aj vyčistenie rámov okien. Postup práce je zvolený tak, aby zabezpečil čo najkvalitnejší výsledok. Presklennú plochu najskôr umyjeme a odmastíme saponátovým roztokom. Potom ako je okno kvalitne umyté, necháme ho riadne preschnúť a následne vyleštíme suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Žilina patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch, ktoré sa nachádzajú vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Žilina používame horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ máme možnosť si vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Žilina a okolité podmienky to dovoľujú, preferujeme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Dokážeme teda zaistiť akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Žilina.

Sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Žilina. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Žilina/ vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Žilina na nami ošetrených plochách. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Žilina – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Žilina na základe vlastných skúseností.

V našej ponuke služieb je taktiež pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Žilina.

Ďalej vykonávame upratovanie po stavbách Žilina, upratovanie po remeslách Žilina, strojové čistenie a tepovanie kobercov Žilina,voskovanie a fluatácia podláh, strojové upratovanie po rekonštrukcii Žilina a generálne čistenie podláh Žilina. Dokážeme taktiež dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Žilina.

Pre viac informácii kliknite SEM.