Umývanie a leštenie výkladov

Odborníci našej upratovacej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. pracujú rýchlo a veľmi kvalitne. Všetci pracovníci sú odborne zaškolení podľa najmodernejších technológií. Výsledkom práce našich odborníkov sú dokonale čisté, priehľadné výklady. Umývanie a leštenie výkladov po maľovaní, remeselníkov a po stavbe sme schopní vykonať natoľko dobre a odborne, že výklady nepoškodíme ani nepoškriabeme. Toto býva pri umývaní výkladov po maľovaní, remeselníkoch a stavbe veľmi častým problémom, že neodbornou činnosťou pri odstraňovaní tvrdých nečistôt dochádza k poškodeniu presklených plôch. Nekvalitným náradím pri odstraňovaní, škrabaní a vyberaní tvrdých nečistôt, strhávaní fólií, škrabaní zvyšku lepidiel a nezaškoleným personálom dochádza k nezvratným poškodeniam. Naši zamestnanci používajú pri odstraňovaní tvrdých nečistôt alebo minerálnych usadenín spôsobených atmosférickými spádmi vždy odborné náradie, a to korundové žiletky. Veľká plocha žiletky, najmenej 10 cm, nikdy výklady nepoškriabe.

Náš postup, ktorý používame na umývanie výkladov, je veľmi jednoduchý. Výklady a rámy najprv umyjeme čistým špeciálnym obojstranným mopom a následne ich zotrieme stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle bola presklená plocha kvalitne vyčistená, nechali sme ju dôkladne preschnúť a potom sme výklady vyleštili nasucho pomocou bavlnenej plienky. Pre vyleštenie výkladov nepoužívame žiadne leštiace prípravky, ktoré zaručujú preskleným plochám “dokonalý lesk”. V prípade, že by sme na umývanie výkladov použili leštidlá “s dokonalým leskom”, docielili by sme toho, že za nejaký čas, až sa výklady mierne znečistía, by na vyleštených plochách boli vidieť kruhy a ťahy po našom leštení. Pri suchom leštení výkladov, hoci sa za nejaký čas jemne zaprášia, vyzerajú stále čisto.

Výklady čistíme väčšinou v obchodných jednotkách nákupných centier alebo v drobných obchodoch na námestiach miest. Túto službu vykonávame jednorazovými akciami alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné umývanie výkladov vykonávať aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Tak, aby sa nenarušoval chod prevádzky, výklady umývame buď pred alebo po otváracej dobe. Náš servisný systém je nastavený automaticky a naši zamestnanci chodia pravidelne čistiť a umývať výklady. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD. Umývanie výkladov poskytujeme vo všetkých obchodných centrách v Slovenskej republike. Zabezpečujeme umývanie výkladov pre rad významných zákazníkov a získali sme našou kvalitnou činnostou umývanie okien a výkladov, údržbu a servis pri čistení a umývaní okien a výkladov vo všetkých ich pobočkách a prevádzkach.

myti vyloh 2

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Umývanie výkladov vo výškach vykonávajú naši kmeňoví, profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach. Samozrejmosťou je ich preškolenie podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Za dobu svojho pôsobenia umyli už mnoho metrov štvorcových okien vo výškach. Naši odborne kvalifikovaní pracovníci dokážu umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu aj vo výškach a v ťažko prístupných miestach pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov, ktorí využívajú horolezeckú a speleologickú techniku. Naši kvalifikovaní pracovníci vykonávajú umývanie a čistenie okien vo výške už niekoľko rokov a výsledkom sú naši stáli spokojní zákazníci. Pri umývaní výkladov vo výškach vykonávame aj hydrofóbnu impregnáciu, ktorú odporúčame aplikovať na ťažko prístupné sklenené výplne. Naša firma Vám zabezpečí umývanie výkladov a sklenených plôch vo výškach a v ťažko neprístupných miestach do druhého dňa po objednaní objednávky. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás kľúčová.

výšky hl.

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Veľmi kvalitne dokážeme z Vašich výkladov bez akéhokoľvek poškodenia odstrániť fólie a výlepy, zoškrabať lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránení fólií. Nepoškodenie sklenenej plochy je zabezpečené použitím korundovej žiletky s priemerom najmenej 10 cm. Nekvalitným náradím pri odstraňovaní, škrabaní a vyberaní tvrdých nečistôt, strhávaní fólií, škrabaní zvyšku lepidiel a neškoleným personálom dochádza k nevratným poškodeniam. Naši zamestnanci vždy používajú pri odstraňovaní tvrdých nečistôt alebo minerálnych usadenín spôsobených atmosférickými spádmi odborné náradie, a to korundové žiletky. Veľká plocha žiletky, najmenej 10 cm, nikdy okno nepoškriabe. Odstraňujeme a zotierame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery, stavebné polepy, polepy pylónové, fólie vo výškach.

Impregnácia výkladov

A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Impregnácia na sklá sa aplikuje pomocou technológie GlasProtect – GSP. Táto technológia zásadnou mierou znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Je určená predovšetkým na strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, na hladké sklá a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. Samočistiaca technológia GSP je dvojfázová a je na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode a nečistote, založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistoty do guľôčok a odvaľovanie z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSP spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn napr. od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselín, zásad a tiež chráni sklo pred nepriaznivým UV žiarením.

mytí oken ve výšce

 
Pri aplikácii GlasProtectu – GSP musia byť suché klimatické podmienky pri teplote + 15°C až + 30°C. Výrobca neodporúča, aby vonkajšia teplota klesla po nanesení impregnácie prvý deň pod + 10 ° C. Tým sa zachová správna funkcia a vlastnosti impregnácie. V prvej fáze impregnácie musíme dôkladne očistiť a odmastiť presklené plochy. V druhej fáze ošetríme sklenené plochy pomocou technológie NANOCLEAN – nanesieme na plochy, necháme 20 minút zaschnúť a potom prvýkrát dôkladne vyleštíme. V tretej fáze už môžeme na takto pripravený povrch naniesť a rozotrieť hydrofóbnu impregnáciu GSP, ktorú po druhýkrát vyleštíme do vysokého lesku. Potom, čo je sklenený povrch ošetrený GSP, sa umýva iba čistou vodou – nie je nutné používať čistiace prostriedky. Táto NANO VRSTVA je odolná teplotám do cca 450° C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnosť je podmienená klimatickými podmienkami. Predpokladaná životnosť podľa klimatickej námahy je spravidla dlhšia, 4-5 rokov.